Warszawa,

czwartek, 4 maja 2017

O fałszerstwach wyborczych w Polsce

Wg opinii przedstawianych w mediach sympatyzujących z obecną koalicją rządzącą w Polsce fałszerstwa wyborcze to ewenement, rzadkie kuriozum. Tymczasem przypadki większych fałszerstw występują np. w USA (casus unieważnienia mandatu Billa Stinsona). W Polsce występują wszystkie cechy wskazywane jako potencjalnie sugerujące fałszerstwa: wysoka liczba głosów nieważnych, bardzo niska albo bardzo wysoka frekwencja, oraz przypadki zbiegów okoliczności o policzalnym, bliskim zeru prawdopodobieństwie. Są regiony gdzie wybory samorządowe do sejmików w 2010 roku sfałszowano. Należy je unieważnić i powtórzyć.

Odmienność polskiego systemu wyborczego
Polski system wyborczy znacząco różni się od systemów nawet takich demokracji jak Brazylia. Przebieg wyborów jak i procedury liczenia głosów i zabezpieczania wyników przed próbami fałszerstw są drastycznie odmienne. W Polsce bardzo łatwo jest fałszować wybory, a zabezpieczenia, np. elektroniczne systemy utrudniające oddawanie głosów za osoby nieobecne, nie istnieją.

Przemysław Śleszyński z PAN uderzył w bardzo wrażliwy punkt systemu „failed democracy” jaki nastał w Polsce z końcem ustroju totalitarnego. Jego analiza dotyczy wyborów do sejmików wojewódzkich w 2010 roku. Autor pisze: "Prezentowane opracowanie dotyczy wyborów do sejmików wojewódzkich w 2010 r. Powstało na podstawie danych gminnych Państwowej Komisji Wyborczej, które zostały powiązane z mapą administracyjną oraz sklasyfikowane i przedstawione metodą kartogramu. Metoda kartograficzna w łatwy do wstępnej interpretacji i przekonujący wizualnie sposób pozwala na wyróżnienie obszarów o podwyższonym i obniżonym udziale głosów nieważnych. Charakterystyczne i frapujące jest zwłaszcza zbieganie się poszczególnych obszarów z granicami administracyjnymi województw." (....)

1 komentarz:

 1. Stworzony przez Boga
  Z prochu powstał lud
  Cel nadprzyrodzony
  Uśmierzyć u dzieci
  Jak grzech pierworodny
  Przyrodzony głód
  Przyszła nowoczesność
  Sowiety i Rzesze
  Hitlery Staliny
  obozy zagłady
  komory gazowe
  Katyń doły śmierci
  Wzorem nam Kainy
  Po ludziach pytano
  Zanim ich chwytano
  Donosili do nas?
  Nie! My to do KaCe
  Na tajne numery
  Tak! W walce ze złem
  Obezwładniono
  I ubezwłasnowolniono
  Wygnańców zesłańców
  I do dołów śmierci
  Albo też na szafot
  Pognano w kagańcu
  Kto się uratował?
  Kto szedł na bezdroża
  Gdzie nie miażdżą czołgi
  Od Prosny do Wołgi
  Z nadzieją: do wiosny
  Z nami Matka Boża

  OdpowiedzUsuń