Warszawa,

wtorek, 16 lutego 2016

W Polsce także likwidowano sieci tramwajowe- na przykład w Warszawie

"Dziś trudno w to uwierzyć, ale do lat 30. XX-wieku to tramwaj, a nie samochód, był symbolem amerykańskich miast. Nie tylko Los Angeles, Nowy York czy Chicago, ale prawie każde miasto powyżej 10 tys. mieszkańców miało swoją linię tramwajową. Nagły zwrot w kierunku samochodów i autobusów nie był naturalną koleją rzeczy a planem przeprowadzonym przez kierownictwo General Motors.
W Polsce po wojnie także likwidowano transport szynowy w miastach, choć na dużo mniejszą skalę. W Warszawie przykładami są linie tramwajowe do Wilanowa i na Trakcie Królewskim czy kolejka wąskotorowa dojeżdżająca kiedyś do Dworca Południowego (obecnie Metro Wilanowska). Plany budowy tramwaju do Wilanowa pokazują, jak błędne były to decyzje."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz