Warszawa,

środa, 24 lutego 2016

Igor Krajow na temat rozwoju SKM w WarszawieI. Krajow, ZTM


Szanowni Państwo,
W ostatnich dekadach w krajach Unii Europejskiej uruchomiono wiele systemów pre- metra (o nazwach handlowych S-bahn, RER, light rail) wykorzystujących naziemną siec kolejową miast i aglomeracji europejskich do uruchomienia systemów metra i pre- metra naziemnego o parametrach typowych dla sieci metra:
- częstotliwość ruchu co 10 - 20 minut w ciągu dnia
- obsługa większości obszaru zurbanizowanego, budowa nowych przystanków
- szereg linii przecinających aglomeracje z gęstą i częstą ofertą przewozową
-unifikacja systemu biletowego transportu naziemnego miejskiego z ofertą systemu biletowego systemu pre- metra.

W tymże celu wykorzystano zarówno linie zelektryfikowane danej aglomeracji, jak też i linie bez trakcji elektrycznej, wprowadzając system często kursujących wagonów motorowych (autobusów szynowych).

Interesuje mnie, jakie jest stanowisko Państwa ZTM w sprawie wprowadzenia systemu pre- metra, metra naziemnego w Państwa aglomeracji warszawskiej? Schematy połączeń załączam.


Odpowiedzi:
Dlatego też idąc tym tropem ZTM uruchomił w Warszawie SKM. Pociągi SKM wraz z Kolejami Mazowieckimi wykorzystując możliwości taborowe oraz istniejącą infrastrukturę, zapewniają właśnie tego typu połączenia w ramach jednej taryfy biletowej.
Igor Krajnow


Kierownik Sekcji Komunikacji Medialnej i Społecznej
Szanowny Panie, to było 10 lat temu. Sam uczestniczyłem w tych planach i przeprowadziłem 2 konferencje na temat propozycji SKM w Warszawie. Interesują mnie dalsze plany, kolejne linie. W załącznikach przesłałem różne propozycje, proszę uprzejmie o odniesienie się do przesłanych propozycji korytarzy transportowych,.
Odpowiedzi

O dalszych planach i nowych liniach już informowaliśmy Pana.

Przypominam informacje, które podawaliśmy do publicznej wiadomości w listopadzie 2014 r.: Miasto wprowadzi zmiany w układzie tras Szybkiej Kolei Miejskiej uwzględniające linie obwodowe. Propozycje w tym zakresie zakładają m.in. skierowanie pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na trasę Piaseczno – Legionowo – Wieliszew (przez Warszawę Zachodnią i Warszawę Gdańską po przebudowie stacji Piaseczno i wybudowaniu przez PKP PLK przejścia torowego z linii radomskiej na linię obwodową oraz przystanków kolejowych przy ul. Obozowej i Powązkowskiej). Warianty zakładają także wydłużenie relacji pociągów z Wieliszewa do Zegrza, ewentualnie w kierunku Radzymina. Mieszkańcy z rejonu Choszczówki, Płud, Żerania i Bródna będą mogli dojechać do Rakowca i Służewca, a mieszkańcy Woli i Bemowa zyskają dogodne połączenie z Włochami i Ochotą. Do komunikacji będzie się można przesiąść na Dworcu Gdańskim (metro, tramwaje, autobusy), ul. Powązkowskiej (autobusy), Obozowej (tramwaje), na Kole (metro, autobusy), ul. Kasprzaka (tramwaje, autobusy), Al. Jerozolimskich (pociągi SKM, KM i WKD, autobusy), Rakowcu (tramwaje i autobusy) i Służewcu (pociągi SKM i KM, tramwaje i autobusy).

Proponowane jest także uruchomienie połączenia Ożarów Mazowiecki – Warszawa Rembertów (przez Warszawę Gdańską, po wybudowaniu przystanków kolejowych przy ul. Połczyńskiej, Górczewskiej i Radzymińskiej oraz przebudowie stacji Ożarów Maz., Warszawa Gołąbki i Warszawa Rembertów). W tym wypadku powstaną dogodne węzły przesiadkowe na ul. Połczyńskiej (tramwaje), Górczewskiej (metro i autobusy), Powązkowskiej (autobusy) i Radzymińskiej (autobusy, metro).

Zakłada się, iż docelowo linie S1 i S2 zostaną na obecnych trasach, natomiast ostateczny model obsługi Lotniska Chopina, a tym samym – kwestia funkcjonowania linii S3 będzie jeszcze analizowana. Docelowy układ linii SKM będzie mógł zostać wdrożony po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych przewidzianych do realizacji przez PKP PLK S.A. obejmujących terytorialnie centralną część Warszawskiego Węzła Kolejowego. Konieczne będzie również przeprowadzenie uzgodnień na temat dofinansowania połączeń przez zainteresowane samorządy gminne.


Igor Krajnow


Kierownik Sekcji Komunikacji Medialnej i SpołecznejBrak komentarzy:

Prześlij komentarz